گرفتن سر فرز عمودی برای فروش قیمت

سر فرز عمودی برای فروش مقدمه

سر فرز عمودی برای فروش